Winda budowlana towarowo – osobowa

alimak scando 45

Najnowsza winda budowlana ALIMAK SCANDO 45130 zapewnia wyjątkową wydajność. ALIMAK SCANDO 45/30 łączy w sobie koncepcję dźwigu o średnim zasięgu i masztu 450 w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa Alimak Hek. Winda została zaprojektowana i zmontowana w zakładzie produkcyjnym Alimak Hek w Szwecji. Jest to nowoczesne, elastyczne, zgodne z normami EN rozwiązanie umożliwiające współpracę masztu z platformami transportowymi Hek o średnim zasięgu, wyciągami ładunkowymi i podestami ruchomymi masztowymi samowznoszącymi.
ALIMAK SCANDO 45/30 jest napędzany przez przekładnię walcową o wysokiej wydajności i zapewnia zwiększoną moc, płynne działanie oraz efektywność energetyczną wraz z bezpieczeństwem i funkcjonalnością. Nowa konstrukcja z materiałów o wysokiej jakości i wytrzymałości zapewnia niski pobór prądu, poprawę wydajności, mniejszą zużywalność, a także niższy koszt utrzymania. ALIMAK SCANDO 45/30 jest zaprojektowany do przewozu zarówno pasażerów, jak i materiałów budowlanych. Wyciąg jest dostępny w pojedynczej lub podwójnej konfiguracji kabin. Maksymalna ładowność każdej klatki wynosi 2000 kg przy rozmiarze klatki windy 1,4 x 3,0 m. Winda jest dostępna z bezpośrednim systemem silnika (DOL) lub systemem silnika opartym na kontroli częstotliwości (FC). Silniki typu DOL lub FC napędzają maszynę za pomocą wydajnej przekładni walcowej zaprojektowanej i wyprodukowanej przez Alimak Hek. Winda jest wyposażona we współczesny system kontroli mikroprocesora, który umożliwia kontrolę poziomu i jest łatwy w obsłudze.

Kompatybilność

ALIMAK SCANDO 45/30 jest kompatybilny ze standardowy-mi akcesoriami dostępnymi dla systemu modułowego Alimak Scando 450. ALIMAK SCANDO 45/30 umożliwia również współpracę masztu z platformami transportowymi Hek o śred-nim zasięgu, wyciągami ładunkowymi i podestami ruchomymi masztowymi samowznoszącymi. Tym samym wykorzystanie akcesoriów do maszyny odbywa się w najszybszy i najbardziej opłacalny sposób. Akcesoria takie, jak maszt, odciągi i urządze-nia do rozładunku mogą być skonfigurowane (lub wyposażone) z windą w celu sprostania wymogom projektu, związanym z dostępem pionowym — od niskich do wysokich budynków.

Bezpieczeństwo

ALIMAK SCANDO 45/30 jest wyposażony w urządzenie bez-pieczeństwa Alimak, czujnik przeciążeniowy i system bloko-wania drzwi w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa. Przed wejściem na rynek przechodzi on serię najostrzejszych testów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest najważniejszym aspektem wszystkich produktów Alimak Elek, także ALIMAK SCANDO 45/30. Urządzenie zabezpieczające przed nadmierną prędkością jest kluczowym elementem konstrukcji. Przed dostarczeniem z zakładu produkcyjnego w Szwecji wszystkie urządzenia bezpieczeństwa są testowane w specjalnej wieży testowej.

alimak scando winda